Abonnementsbetingelser

1. OMFATTET

Disse abonnementsbetingelser vedrører kunder med abonnementerne FREE, PRO, PRO+ (legacy) og PREMIUM.

 

2. OM Mileage Book A/S

Aftale indgås med Mileage Book A/S, CVR-Nr. 36056924, Godthåbsvej 4, 1.th, DK-8600 Silkeborg, mail: info@mileagebook.com, Telefon + 45 70 25 11 00.

2.1. Om Mileage Book

Mileage Book er et system til indsamling af kørselsdata samt håndtering og administration af kørselsregnskaber. Systemet består af en app og et website, og data gemmes på en cloud-baseret server-løsning.

2.2. Sprog

Ved indgåelse af aftaler med Mileage book accepterer kunden at alle oplysninger fra Mileage Book i forbindelse med aftale indgåelse meddeles på dansk eller engelsk. 

2.3. Anvendelsen af Mileage Book

baserer sig på oplysninger fra den indbyggede GPS i kundens smartphone og/eller udlånte tracker. Mileage Book appen er tilgængelig til iOS (iPhone) og Android. Appen downloades gratis via App Store og Google Play. 

2.4. Mileage Book Websitet

er som minimum kompatibel med browserne Google Chrome, Safari, Internet Explorer og Firefox. For at få adgang til sitet skal man oprette et abonnement via www.mileagebook.com

2.5. Mileage Book appen indsamler kørselsdata

og beregner kundens omtrentlige position ved hjælp af oplysninger fra mobil-, WiFi og GPS-netværk. Vær opmærksom på at GPS-nøjagtigheden skifter afhængigt af antallet af synlige GPS-satellitter. I visse tilfælde kan det tage flere minutter at søge efter alle synlige satellitter, og nøjagtigheden øges gradvist under søgningen.

2.6. Registreret kørselsdata

overføres via WiFi eller GPS-netværk til Mileage Books servere, hvor kørselsdata er gemt. Mileage Book site er hostet hos Microsoft Azure som har datacentre over hele verden. 

2.7. Man tilgår sine kørselsdata

via www.mileagebook.com og afhængig af abonnement giver sitet adgang til en lang række funktioner, herunder at kunne se kørte ture på et kort, redigere kørte ture, oprette nye ture, styring af kørselsgodtgørelse eller skattefradrag og eksport af data som CSV-, Excel, og PDF-filer. 

2.8. Brugsret

Kunden kan opnå brugsret med en af definerede abonnementstyper. Den komplette liste af abonnementstyper og herunder funktioner, tilgås direkte via Mileage Book website.

 

3. ABONNEMENTER OG BETALING

3.1. Priser

• Alle priser repræsenteret i Mileage Book er som default ekskl. 25 % moms. Priser for abonnementer købt via App Store findes i Mileage Book appen.

• Medmindre det er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, så er abonnementsprisen i overensstemmelse med Mileage Book ApS' til enhver tid gældende prisliste og Mileage Book har ret

(1.) til at forhøje abonnementsprisen årligt med 30 dages forudgående varsel, og

(2.) til enhver tid, hvis det er underlagt ændringer i offentlige gebyrer, skatter eller afgifter. 

Hvis kunden inden for 14 dage efter afgivelsen af sådanne oplysninger skriftligt meddeler Mileage Book sin afvisning af justeringen, kan kunden opsige den pågældende aftale med Mileage Book med virkning fra datoen en måned efter, at Mileage Book har modtaget meddelelse om kundens afvisning.

3.2. Kanal og metode

• Betaling kan kun ske ved tilknytning af gyldigt betalingskort.

• Betaling finder sted via Nets Easy når kunden har accepteret Mileage Books handelsbetingelser. Et betalingsvindue vil åbne sig, når betingelserne er accepteret.

• Betalingen vil blive trukket på det angivne betalingskort, og abonnementet vil herefter kunne benyttes. 

3.3. Kryptering

• Alle betalinger gennemføres over sikre, krypterede forbindelser. 

3.4. Frekvens

Ved abonnement med månedlig betaling trækkes betalingen for den kommende måned på samme månedsdag, som 1. betaling har fundet sted. Er der således første gang betalt den 10. januar, vil næste betaling blive trukket den 10. februar og så fremdeles. Er den 1. betaling sket den 29., 30. eller 31. i en måned, vil efterfølgende betalinger blive trukket på månedsdagen eller på sidste dag i måneden. Ved abonnement med forudbetaling for 1 år trækkes næste betaling på årsdagen for den 1. betaling. Er der således første gang betalt den 10. januar 2020, vil næste betaling blive trukket den 10. januar 2021. Er den 1. betaling sket den 29. februar, vil efterfølgende betalinger blive trukket den 28. februar. Kvittering for købet sendes pr. mail til brugerens dertil oprettede mailadresse. middelbart efter at transaktionen er gennemført. 

3.5. App Store betaling

Betales der via App Store, er App Stores betalingsbetingelser gældende. Abonnementet bliver fornyet automatisk, medmindre det opsiges senest 24 timer inden udgangen af en abonnementsperiode. Man har mulighed for at slå den automatiske fornyelse fra i den pågældende iTunes-kontos indstillinger, efter købet er gennemført.

3.6. Udskiftning af betalingskort

Ved udskiftning af tilmeldt betalingskort skal dette ændres direkte via brugerens egen konto som tilgås via Mileage Books website.

 

4. FORTRYDELSESRET

• Kunden har fortrydelsesret, dvs. ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse, såfremt det sker inden for 14 dage fra aftalens indgåelse.

• Ønsker kunden at gøre brug af fortrydelsesretten, skal dette gøres til Mileage Book support pr. email support@mileagebook.com eller telefon 70 25 11 01.

• Såfremt kunden har betalt via Apple App Store, skal abonnementet opsiges fra App Store: Vejledning for opsigelse af Apple abonnement.

 

5. SERVICE

Der ydes online service og support pr. email og telefon på alle abonnementstyper inden for normal åbningstid. Email: support@mileagebook.com. Telefon support: + 45 70 25 11 00. Se Mileage Book website for åbningstider.

 

6. VARIGHED OG OPSIGELSE

6.1. Frist

Alle abonnementer med betaling direkte ved Mileage Book, kan opsiges med øjeblikkelig virkning via login fra websitet og udløber inden næste betalingsperiode påbegynder. Der tilbydes fuld adgang til den pågældende konto frem til den dag hvor abonnementet udløber. Er abonnementet betalt via Apple App Store, skal abonnementet opsiges fra App Store: Vejledning for opsigelse af Apple abonnement.

6.2. Refundering

Allerede betalt abonnement refunderes ikke. Betaling som er sket igennem App Store og Google Play, håndteres ved disse. 

6.3. Varsling

Et abonnement skal opsiges ved at logge ind egen konto på https://app.mileagebook.dk/account/login og opsige abonnementet eller ved at sende en mail til support@mileagebook.com

6.4. Datasletning

Tre måneder efter opsigelse af abonnement slettes kundens data inklusiv personlige oplysninger og kreditkort-oplysninger. Jf. slettepolitik i Persondatapolitik.

 

7. HARDWARE OG UDSTYR

7.1. Levering af enheder

• Ved køb af abonnementerne PRO+ (legacy) og PREMIUM medfølger udlånt hardware i form af GPS-tracker.

• Mileage Book sender enheder til erhvervsadresser eller pakkeshop.

7.2. Returnering af enheder

• Ved udvalgte abonnementer udlåner Mileage Book hardware og udstyr til kunden til brug i abonnementets varighed.

• Ved opsigelse af abonnementet skal hardware og udstyr sendes retur til Mileage Book senest 14 dage efter abonnementet er udløbet.

• Evt. udgift til returnering afholder kunden.

• Ved overskridelse af deadline for returnering sender vi faktura på køb af lånt udstyr.

• Afsender navn, firmanavn eller adresse skal inkluderes for at korrekt afmelde enheder.

7.3. Pris for enheder

• Pris for iBeacon: 360 kr. ekskl. moms (450 kr. inkl moms)

• Pris for GPS-tracker: 749 kr. ekskl. moms (936,25 kr. inkl moms)

Returadresse:

Mileage Book A/S
Att: Customer Success
Godthåbsvej 4, 2.tv.
8600 Silkeborg

OBS. Husk afsendernavn eller firmanavn. 

 

8. VILKÅR I ØVRIGT

Abonnementet og den deraf følgende tidsbegrænsede brugsret, er personlig og må ikke overdrages eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand. Kunden er ansvarlig for, at handelsbetingelserne overholdes.

 

9. ANSVAR

• Mileage Book yder ingen garanti. Mileage Book begrænser sit ansvar, således at Mileage Books erstatningsansvar aldrig kan overstige det vederlag, som kunden har betalt for det pågældende abonnement.

• Har abonnementet haft en varighed af mere end 1 år, er erstatningsansvaret dog således beløbsmæssigt begrænset, at det maksimalt kan andrage et beløb svarende til det forudgående års abonnementsbetaling.

• Mileage Book bærer endvidere intet ansvar for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tidstab, tab af data, tab som følge af tredjemand ydelser så som fejlagtige GPS-data, avancetab og mistet skattefradrag. Skattemæssigt fradrag for kørsel baserer sig ofte på korteste distance, hvilket ikke altid svarer til den af kunden valgte rute.

• Brug af hardware og udstyr sker på kundens eget ansvar. Mileage Book er ikke ansvarlig for brug, der medfører skade på telefon, bil eller andet. 

 

10. ÆNDRINGER

• Mileage Book forbeholder sig retten til enhver tid at ændre disse handelsbetingelser.

• Mileage Book forpligter sig desuden til at holde kunden informeret såfremt kundens vilkår og betingelser ændres fremadrettet. 

 

11. PERSONDATAPOLITIK

Mileage Book vil skulle indsamle, bearbejde og lagre kundens GPS-data i det omfang, der er nødvendigt for at kunne tilbyde the Mileage Books faciliteter. Kunden accepterer således, at der for alle enheder tilknyttet det valgte abonnement sker indsamling, bearbejdning og lagring af kundens og de tilknyttede enheders GPS-lokations data, og at Mileage Book kan gøre disse data tilgængelige for de tredjemænd, som Mileage Book benytter sig af til at drive the Mileage Book. Ved brug af Mileage Book accepterer kunden og de tilknyttede enheder, at personlig information og GPS-data kan blive overført og bearbejdet i et andet land end kundens hjemland. Se vores persondatapolitik.

 

12. RETSLIGT

Danske retsregler, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelse af enhver tvist med Mileage Book.

12.1. Værneting

Evt. tvister mellem kunden og Mileage Book kan alene afgøres af Retten i Viborg, Klostermarken 10, DK-8800 Viborg, Danmark.