SPROG

Ved indgåelse af aftaler med Mileage Book accepterer kunden, at alle oplysninger fra Mileage Book i forbindelse med aftaleindgåelsen meddeles på dansk eller engelsk.

OM Mileage Book A/S

Aftalen indgåes med Mileage Book A/S, CVR-Nr. 36056924, Godthåbsvej 4, 1.th, DK-8600 Silkeborg, mail: info@mileagebook.com, tlf + 45 70 25 11 00

OM MILEAGE BOOK

Mileage Book er et system til indsamling af kørselsdata samt håndtering og administration af kørselsregnskaber. Systemet består af en app og et website, og data gemmes på en cloud-baseret server-løsning. Anvendelsen af Mileage Book baserer sig på oplysninger fra den indbyggede GPS i kundens smartphone. Mileage Book appen er tilgængelig til iOS (iPhone) og Android. Appen downloades gratis via App Store og Google Play. Mileage Book sitet er som minimum kompatibel med browserne Google Chrome, Safari, Internet Explorer og Firefox. For at få adgang til sitet skal man oprette et abonnement via www.mileagebook.dk. Mileage Book appen indsamler kørselsdata og beregner kundens omtrentlige position ved hjælp af oplysninger fra mobil-, WiFi og GPS-netværk. Vær opmærksom på at GPS-nøjagtigheden skifter afhængigt af antallet af synlige GPS-satellitter. I visse tilfælde kan det tage flere minutter at søge efter alle synlige satellitter, og nøjagtigheden øges gradvist under søgningen. Registrerede kørselsdata overføres via WiFi eller GPS-netværk til Mileage Books servere, hvor kørselsdata er gemt. Mileage Book site er hosted hos Microsoft Azure som har datacentre over hele verden. Via www.mileagebook.com kan man tilgå sine kørselsdata og afhængig af abonnement giver sitet adgang til en lang række funktioner, herunder at kunne se kørte ture på et kort, redigere kørte ture, oprette nye ture, styring af kørselsgodtgørelse eller skattefradrag og eksport af data som CSV-, Excel, og PDF-filer. Du kan opnå brugsret med en af følgende abonnementstyper: Abonnementstyper Den komplette liste af funktioner i appen og på Mileage Book sitet er på websitet

PRISER

Alle priser er eksklusiv 25 % moms.

Priser for abonnementer købt via App Store findes i Mileage Book appen.

BETALING

Betaling finder sted via Nets Easy når kunden har accepteret Mileage Books’ handelsbetingelser. Et betalingsvindue vil åbne sig, når betingelserne er accepteret. Betalingen vil blive trukket på det angivne betalingskort, og abonnementet vil herefter kunne benyttes. Alle betalinger gennemføres over sikre, krypterede forbindelser. Ved abonnement med månedlig betaling trækkes betalingen for den kommende måned på samme månedsdag, som 1. betaling har fundet sted. Er der således første gang betalt den 10. januar, vil næste betaling blive trukket den 10. februar og så fremdeles. Er den 1. betaling sket den 29., 30. eller 31. i en måned, vil efterfølgende betalinger blive trukket på månedsdagen eller på sidste dag i måneden. Ved abonnement med forudbetaling for 1 år trækkes næste betaling på årsdagen for den 1. betaling. Er der således første gang betalt den 10. januar 2020, vil næste betaling blive trukket den 10. januar 2021. Er den 1. betaling sket den 29. februar, vil efterfølgende betalinger blive trukket den 28. februar. Kvittering for købet sendes pr. mail umiddelbart efter at transaktionen er gennemført.

Betales der via App Store er App Stores betalingsbetingelser gældende. Abonnementet bliver fornyet automatisk, medmindre du opsiger det senest 24 timer inden udgangen af en abonnementsperiode. Du kan slå den automatiske fornyelse fra i din iTunes-kontos indstillinger, efter du har gennemført købet.

UDSKIFTNING AF BETALINGSKORT

Ved udskiftning af betalingskort bedes ændre dette via din konto på  https://app.mileagebook.dk/account/login

FORTRYDELSESRET

Kunden har fortrydelsesret, dvs. ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse, såfremt det sker inden for 14 dage fra aftalens indgåelse.

Ønsker kunden at gøre brug af fortrydelsesretten, skal dette gøres til Mileage Book support pr. email support@mileagebook.com eller telefon 70 25 11 01.

Såfremt du har betalt via Apple App Store skal abonnementet opsiges fra App Store: Vejledning for opsigelse af Apple abonnement

SUPPORT

Der ydes support pr. email og telefon på alle abonnementstyper. Email:  support@mileagebook.com. Telefonsupport: + 45 70 25 11 01 (man-fre 9:00-15:30)

VARIGHED OG OPSIGELSE

Alle abonnementer kan opsiges med 30 dages varsel inden næste betaling. Aftalen løber til den opsiges. Du har adgang til din konto frem til den dag hvor dit abonnement udløber. Allerede betalt abonnement refunderes ikke.

Et abonnement kan opsiges skriftligt ved at sende en email til support@mileagebook.com eller ved at logge ind din konto på https://app.mileagebook.dk/account/login og opsige dit abonnement under punktet "Firmakonto". 

Tre måneder efter opsigelse af abonnement slettes kundens data inklusiv personlige oplysninger og kreditkort-oplysninger. Jf. slettepolitik i Persondatapolitik.

LEVERING AF ENHEDER

Ved køb af abonnementerne PRO+ og PREMIUM medfølger udlånt hardware i form af iBeacon eller GPS tracker. Disse sendes kun til pakkeshop.

For abonnementer BUSINESS og ENTERPRISE sender Mileage Book eventuelle enheder til erhvervsadresser.

RETURNERING AF ENHEDER

Ved abonnementerne PRO+ til iPhone og PREMIUM udlåner Mileage Book en iBeacon eller en GPS tracker til kunden til brug i abonnementets varighed. Ved opsigelse af abonnementet skal iBeacon eller GPS tracker sendes retur til Mileage Book senest 14 dage efter abonnementet er udløbet. Evt. udgift til returnering afholder kunden. Ved overskridelse af deadline sender vi faktura på køb af lånt udstyr:

Pris for iBeacon: 360 kr. ekskl. moms.
Pris for GPS tracker: 749 kr. ekskl. moms

Returadresse for iBeacon og GPS tracker:

Mileage Book A/S
Att.: Support
Godthåbsvej 4, 1.th.
8600 Silkeborg

VILKÅR I ØVRIGT

Abonnementet og den deraf følgende tidsbegrænsede brugsret er personlig og må ikke overdrages eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand. Kunden er ansvarlig for, at handelsbetingelserne overholdes.

KUNDEN SOM REFERENCE

Kunden samtykker i, at Mileage Book kan anvende kunden som reference, hvilket alene vil finde sted i generelle vendinger.

ANSVAR

Mileage Book yder ingen garanti. Mileage Book begrænser sit ansvar, således at Mileage Books erstatningsansvar aldrig kan overstige det vederlag, som kunden har betalt for det pågældende abonnement. Har abonnementet haft en varighed af mere end 1 år, er erstatningsansvaret dog således beløbsmæssigt begrænset, at det maksimalt kan andrage et beløb svarende til det forudgående års abonnementsbetaling. Mileage Book bærer endvidere intet ansvar for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tidstab, tab af data, tab som følge af tredjemand ydelser så som fejlagtige GPS data, avancetab og mistet skattefradrag. Skattemæssigt fradrag for kørsel baserer sig ofte på korteste distance, hvilket ikke altid svarer til den af kunden valgte rute.

Brug af enhederne iBeacon og GPS tracker sker på kundens eget ansvar. Mileage Book er ikke ansvarlig for brug, der medfører skade på telefon, bil eller andet.  

ÆNDRINGER

Mileage Book forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre disse handelsbetingelser.

PERSONDATAPOLITIK

Mileage Book vil skulle indsamle, bearbejde og lagre kundens GPS data i det omfang, der er nødvendigt for at kunne tilbyde the Mileage Books faciliteter. Kunden accepterer således, at der for alle enheder tilknyttet det valgte abonnement sker indsamling, bearbejdning og lagring af kundens og de tilknyttede enheders GPS lokations data, og at Mileage Book kan gøre disse data tilgængelige for de tredjemænd, som Mileage Book benytter sig af til at drive the Mileage Book. Ved brug af the Mileage Book acceptere kunden og de tilknyttede enheder, at personlig information og GPS data kan blive overført og bearbejdet i et andet land end kundens hjemland. Se vores persondatapolitik

LOVVALG

Danske retsregler, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelse af enhver tvist med Mileage Book.

VÆRNETING

Evt. tvister mellem kunden og Mileage Book kan alene afgøres af Retten i ViborgKlostermarken 10, DK-8800 Viborg, Danmark.