SPRÅK

När kunden ingår ett avtal med Mileage Book accepterar kunden att all information i samband med avtalets ingående från Mileage Book meddelas på danska eller engelska.

OM Mileage Book A/S

Avtalen ingås med Mileage Book A/S, CVR-Nr. 36056924, Godthåbsvej 4, 1.th, DK-8600 Silkeborg, mail:info@mileagebook.com, tel + 45 70 25 11 00

OM MILEAGE BOOK

Mileage Book är ett system som samlar in resedata samt hantering och administration av körjournaler. Systemet består av en app och en webbsida och data lagras på en cloud-baserad server-lösning. Användningen av Mileage Book är baserad på uppgifter från den inbyggda GPS-enheten i kundens Smartphone. Mileage Book app’en är tillgänglig för iOS (iPhone och Android. App’en kan laddas ner gratis via App Store och Google Play. Mileage Books hemsida är som minimum kompatibel med webbläsare såsom Google Chrome, Safari, Internet Explorer och Firefox.) För att få tillgång till hemsidan måste man köpa ett abonnemang via mileagebook.se/priser eller registrera dig för en 30-dagars kostnadsfri provperiod. Mileage Book app’en samlar in resedata och beräknar kundens ungefärliga position med hjälp av uppgifter från mobil-, WiFi- och GPS-nätverk. Var uppmärksam på att GPS-noggranheten varierar beroende på antal synliga GPS-satelliter. I vissa fall kan det ta flera minuter att söka efter alla synliga satelliter och noggrannheten kommer gradvis att öka under sökningen. Registrerad resedata överförs via WiFi eller GPS-nätverket till Mileage Book’s server där den lagras. Mileage Book hemsida är hosted av Microsoft Azure som har datacenter över hela världen. Via www.mileagebook.se kan man få åtkomst till sin resedata och beroende på abonnemang ger webbplatsen tillgång till ett brett spektrum av funktioner. Härunder att kunna se körda resor på en karta, redigera körda resor, skapa nya resor, hantera milersättning eller skatteavdrag och export av data i filformat såsom: CSV, Excel-XML, XML och PDF. Du kan få användarrätt med ett av följande abonnemangstyper: Abonnemangstyper Den fullständiga listan av funktioner i app’en och på Mileage Book hemsida finns på mileagebook.se/priser.

PRISER

Alla priser är exklusive 25 % moms.

Priser för abonnemang köpt via App Store finns i Mileage Book app’en.

BETALNING

Betalning sker via Quickpay när kunden har accepterat Mileage Books’ villkor. Ett betalningsfönster öppnas när villkoren accepteras. Betalningen dras från det angivna betalkort och abonnemanget kan härefter användas. Alla betalningar sker via säkra krypterade anslutningar. Vid abonnemang med månadsvis betalning dras betalningen för den kommande månad på samma månadsdag och 1. betalningen har skett. Om den första betalningen görs den 10 januai  kommer nästa betalning att dras den 10 februari och så vidare. Om den första betalningen gjordes den 29., 30. eller 31. i en månad kommer nästa betalning dras på månaden i månaden eller den sista dagen i månaden. Vid abonnemang med förskottsbetalning för 1 år dras nästa betalning på årsdagen till den första betalningen. Om den första betalningen gjordes den 10 januari 2014 kommer den nästa betalningen att dras den 10 januari 2015. Om den första betalningen gjordes 29 februari kommer följande betalningar att dras av den 28 februari. Kvitto för köpet skickas på mejl direkt efter att transaktionen har slutförts. 

Om det betalas via App Store gäller App Stores betalningsvillkor. Abonnemanget förnyas automatiskt såvida du inte säger upp det senast 24 timmar före utgången av abonnemangsperioden. Du kan stänga av automatisk förnyelse i iTunes-kontosinställningar efter du har slutfört köpet.

BYTE AV BETALKORT

När du byter ut ditt betalkort ska du skicka ett mejl till oss support@mileagebook.com. Vi raderar därefter din kortdata. När dina kortinformationer har raderats skickar vi dig en bekräftekse. Därefter ska du logga in på Mileage Books hemsida där du blir ombedd att ange din nya kortinformation. 

ÅNGERRÄTT

Kunden har ångerrätt, dvs. rätten att dra sig ur avtalet utan motivering om detta inträffar inom 14 dagar efter avtalet ingåtts. Önskar kunden att använda sig av ångerrätten ska det göras genom Mileage Books support, email support@mileagebook.com eller telefon 70 25 11 01.

Om du har betalt via Apple App Store ska abonnemanget sägas upp via App Store. Vägledning finns här: ‘Vägledning för att säga upp abonnemang’

SUPPORT

Support erbjuds på email och telefon för alla abonnemangstyper. Email: support@mileagebook.com Telefonnummer: +45 70 25 11 01. (mån-fre 9:00-15:00)

VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING

Det finns ingen bindningstid när du ingår ett avtal med Mileage Book. Alla våra abonnemang kan alltså avslutas med en månads uppsägning fram till slutet av en månad. Aftalet löper tills det sägs upp. Ett abonnemang kan endast sägas upp skriftligen genom att skicka ett e-mail till support@mileagebook.com eller skicka brev till Mileage Book A/S, Godthåbsvej 4 1th, DK-8600 Silkeborg.

Tre månader efter uppsägning av abonnemang raderas kundens data inklusive personliga uppgifter och kreditkortsuppgifter. Enligt avsnitt ”Rätten att få data raderad” i Personuppgiftspolicyn.

LEVERANS AV ENHETER

Vid köp av abonnemangen PRO+ och PREMIUM ingår lån av hårdvara i form av iBeacon eller GPS tracker. Dessa skickas endast till ett utlämningsställe.

För abonnemangen BUSINESS och ENTERPRISE skickar Mileage Book eventuella enheter till företagsadresser. 

RETUR AV ENHETER

I abonnemangen PRO+ till iPhone och PREMIUM lånar Mileage Book ut en iBeacon eller en GPS-tracker till kunden för användning under prenumerationen. Efter avslutad prenumeration måste iBeacon eller GPS-trackern returneras till Mileage Book, senast 14 dagar efter att prenumerationen har gått ut. Ev. returkostnad betalas av kunden. Om tidsfristen överskrids skickar vi en faktura för inköp av lånad utrustning:

Pris för iBeacon: 500 kr. exkl. moms.
Pris för GPS tracker: 999 kr. exkl. moms.

Returadress för iBeacon och GPS tracker:

Mileage Book A/S
Att: Support
Godthåbsvej 4, 1th
8600 Silkeborg
Danmark

VILLKOR I ÖVRIGT

Abonnemanget och den tidsbegränsade nyttjanderätten är personlig och får inte överföras eller på något annat sätt göras tillgänglig för tredje parter. Kunden är anvsarig för att villkoren följs.

KUNDEN SOM REFERENS

Kunden samtycker till att Mileage Book kan använda kunden som referens, vilket endast kommer att ske i allmänna termer.

ANSVAR

Mileage Book ger ingen garanti. Mileage Book begränsar sitt ansvar så att Mileage Books skadeståndsansvar aldrig kan överstiga det vederlag som betalas av kunden för abonnemanget i fråga. Om abonnemanget har överskridit ett (1) år är beloppet och skadeståndet begränsat till abonnemangsbetalningen för föregående år. Mileage Book bär heller inte något ansvar för indirekta förluster eller följdskador inkluderat men inte begränsat till driftförluster, förlust av tid, förlust av data, förluster som uppstår från tredje parts tjänster såsom felaktig GPS-data, vinstförlust och förlust av skatteavdrag. Skatteavdraget för resor baseras ofta på det kortaste avståndet, vilket inte alltid motsvarar den rutt kunden valt.

Användning av enheterna iBeacon och GSP tracker sker på kundens eget ansvar. Mileage Book ansvarar inte för användning som medför skada på telefon, bil eller annat. 
 

ÄNDRINGAR

Mileage Book förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Mileage Book kommer att behöva samla in, bearbeta ooch lagra kundens GPS-data i den utsträckning som krävs för att erbjuda Mileage Books faciliteter. Kunden accepterar alltså att för alla enheter som är associerade med det valda abonnemang samlas in, bearbetas och lagring av kundens och de tillhörande enheternas GPS-positiondata och att Mileage Book kan göra denna data tillgänglig för de tredje parterna som Mileage Book använder för att drive the Mileage Book. Genom att använda Mileage Book accepterar kunden och de tillhörande enheter, att personlig information och GPS data kan överföras och behandlas i ett annat land än kundens hemland. Vår personuppgiftspolicy beskrivs mer i detalj här: Personuppgiftspolicy

GÄLLANDE LAG

Dansk lag, med undantag för de danska internationella lagstiftningarna, gäller för lösning av eventuella tvister med Mileage Book.