KØRSELSFRADRAG OG KØRSELSGODTGØRELSE

Nyeste satser for kørsel i 2024

Hvad er de aktuelle kørselssatser? Hvad er forskellene mellem kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse? Få styr på det hele lige her.


KONTAKT OS ➔

 

 

Kørselsfradrag

Har du kørsel frem og tilbage mellem bopæl og arbejdsplads, kan du få kørselsfradrag. Kørselsfradrag er også kendt som befordringsfradrag.

I modsætningen til kørselsgodtgørelse er kørselsfradraget fastlagte takster du har krav på hvis:

  • Du har mere end 24 km frem og tilbage mellem hjem og arbejde? (Fx: Med 50 km til arbejde, kan du få fradrag for (2 x 50 km) - 24 km = 76 km).
  • Din transport ikke er betalt af din arbejdsgiver.

Det er muligt at indhente kørselsfradrag fra alle typer lønnet arbejde. Det vil blandt andet også sige studiejobs og job med løntilskud.

Brug SKATs guide til at tjekke om du kan få kørselsfradrag. Så er du sikker på at du får det fradrag du er berettiget til.

I tabellen her kan du se satserne for kørselsfradrag i 2023 samt 2022.

Satser for kørselsfradrag i 2024

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,23 kr.
Over 120 km 1,12 kr. (Udkantskommune: 2,23 kr.) 

 

Satser for kørselsfradrag i 2023

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,19 kr.
Over 120 km 1,10 kr. (Udkantskommune: 2,19 kr.) 

 

 

Få styr på kørselsregnskabet.

Download appen.

App Store logo

Google Play logo

Kørselsgodtgørelse

Hvis du anvender bil, motorcykel, knallert, knallert-45 eller sågar cykel til erhvervskørsel, kan din arbejds­giver vælge at udbetale skattefri kørsels­godtgørelse.

Godtgørelsen går til at dække de udgifter du har på bilen, som fx. benzin, vedligehold, afskrivninger og forsikring. Skattestyrelsen definerer erhvervskørsel som:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder. Det er det, der kaldes 60 dages-reglen.
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil

Det er arbejdsgiverens ansvar at indberette den skattefrie kørselsgodtgørelse.

Skattestyrelsen fastlægger årligt de vejledende satser. Din arbejdsgiver kan dog vælge at bruge højere eller lavere satser. I tabellen kan du se satserne for 2022 og 2023.

MB_liggende_iPhone_mockup

Satser for kørselsgodtgørelse

Kørsel 2024 2023
Op til 20.000 km/år.
(I bil eller på motorcykel)
3,79 kr./km 3,73 kr./km
Ud over 20.000 km/år.
(I bil eller på motorcykel)
2,23 kr./km 2,19 kr./km
På egen cykel, knallert eller EU-knallert. 0,62 kr./km  0,61 kr./km

Satser over bro i 2024 og 2023

Bro Transportmiddel Ekstra fradrag pr. tur

Storebæltsbroen

Bil/motorcykel

Tog/off. transport

110 kr.

15 kr.

Øresundsbroen

Bil/motorcykel

Tog/off. transport

50 kr.

8 kr.

Kronprinsesse Marys Bro

Bil 

12 kr.

Ruteplan på mobilen

Indstillinger-ikon

Integrer med andre systemer

Vi integrerer med en lang række systemer inden for bl.a. løn, regnskab og ERP så dine data flyder derhen hvor du skal bruge dem.

Tag fat i os, hvis du har brug for hjælp.

+45 70 25 11 00
cst@mileagebook.com