Skip to the main content.
GRATIS KONTO ➔

MILEAGE BOOK FLEET

Optimering av tid och utgifter med fleet management

Optimalt utnyttjande av verksamhetens fordon minskar körtid, minskar omkostnader och ger mindre administration.

FÅ GRATIS DEMO ➔

Vilka har vi hjälpt med fleet management?

Sefab logotyp
PEAB logo
Norlys logo
Hetag Tagdækning Nord logo
Malerselskabet logo
Julius Nielsen & Søn logo

Huvudfunktioner

Se några av de centrala funktioner du får med fleet management. Här kan du se fler funktioner.

Huvudfunktioner - livekort

Livekarta

Se bilarnas nuvarande resa med live-tracking. Du kan spåra var fordonet startade, den körda resan och var den är just nu. Hitta ett specifikt fordon med sökfunktionen på kartan eller fordon i närheten av en sökt adress.

Huvudfunktioner - basdata

Administrera fordon

En administrationsmodul där du kan se data på alla fordon. Här kan du bl.a. se historik, skapa användar­definerade notifikationer, se data på fordonsuppgifter samt få överblik över verksamhetens leasingavtal och ekonomi på fordon.

Huvudfunktioner - dashboard

Dashboard

Dashboardet ger dig en överblick av hela fordonsflödet. Här kan du se var olika fordon är och hur många kilometer de har kört. Samtidigt får du en visuell status på fordons leasingavtal, tillgänglighet, regelbrott av zoner och arbetstid med mera.

 

VIDEO: Mileage Book Fleet

Simon från Mileage Book berättar i videon några centrala funktioner i Mileage Books fleet management. Se mer om dashboard-överblicket, data på fordon och det gröna CO2-dashboard.

 

Stift ikon

Har du lust till en genomgång av Mileage Book Fleet?

Om du har fått lust till att se mer av vad lösningen kan göra för precis er verksamhet, så få en demo. Det är helt gratis och icke bindande.

Knappenål ikon

Har du lust till en genomgång av Mileage Book Fleet?

Om du har fått lust till att se mer av vad lösningen kan göra för precis er verksamhet, så få en demo. Det är helt gratis och icke bindande.

Detta får du också med...

Med Mileage Book Fleet har du allt samlat på ett ställe.

Statistik ikon

Statistik

Detaljerad flödesöverblick med
statistik och grafer över fordon.

Besiktning ikon

Besiktning

Email-notifikation när
fordon skall besiktas.

Dokumentation ikon

Dokumentation

Dokumentation av beteende och
medarbetarnas användning av fordon.

Tidsplan ikon

Tidsplan

Uppsätt tidsplan som regel
för när fordon får köra.

Kørezoner ikon

Körzoner

Uppsätt geografiska zoner där
fordon ska köra innanför eller utanför.

Alarmer ikon

Alarmer

Mottag alarm när regel för
tidsplaneller körzoner bryts.

Körjournal ikon

Körjournal

Få ut rapporter med resetider,
adress, resetider utanför arbetstid m.m.

Fordon på kort ikon

Se fordon på kort

Se live placering och historik på
ett kort över verksamhetens fordon.

Noteringar ikon

Noteringar till kontrollbesök

Tillägg notering och använd dem ex.
när Skatteverket kommer på kontrollbesök.

Gruppering ikon

Gruppering av fordon

Gruppera fordon efter ex. avdelningar.
Varje grupp får sin egen färgkod.

 
 

Vi har GPS trackers i våra skåpbilar. Enheterna har stort värde för oss dagligen, då vi använder dem till att optimera resorna och driften av vårat flöde.

Men också för att kunna dokumenta att vi varit hos våra kunder, i en given period.

Søren Lyng, ekonomichef på Malerselskabet  

Sören Lyng
Ekonomichef
Malerselskabet SMB A/S

POOLBILAR

Bokningsmodul till verksamhetens poolbilar

Har era medarbetare åtgång till delade firmabilar?

Så vill ni säkert gärna ha insikt i hur mycket bilerna kör och veta vem som kör bilarna - och när.

Det kan ni med Mileage Books poolbilsmodul. Ni får överblick och effektivitet i administrationen av era poolbilar:

  • Optimalt utnyttjande av bilflöden
  • Minskar frustration hos medarbetarna och slöseri av tid
  • Den dokumentation som Skatteverket kräver

MER OM POOLBILAR ➔ 

Mileage Books modul för poolbilar på två telefoner.

Kalkylator ikon

Bind samman system med integrationer

Mileage Book integrerer med många system innanför bl.a. lön, bokföring och ERP. Vi har också en rad integrationer specifikt till fleet management, som gör arbetet lättare och smartare.

SE INTEGRATIONER ➔

Icon calculator

Bind samman system med integrationer

Mileage Book integrerer med många system innanför bl.a. lön, bokföring och ERP. Vi har också en rad integrationer specifikt till fleet management, som gör arbetet lättare och smartare.

SE INTEGRATIONER ➔

Frågor till
fleet management?

Kontakta mig, om du har frågor eller något du gärna vill höra mer om. Jag delar också gärna en helt icke bindande demo av Mileage Book Fleet.